|
اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1396)

جلسه مشترک دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در تاریخ 96/11/29 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتش...
یکشنبه، 29 بهمن 1396 - 18:56
جلسه مشترک دانشکده علوم ریاضی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم ریاضی در تاریخ 96/11/28 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر ...
شنبه، 28 بهمن 1396 - 15:56
جلسه مشترک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تاریخ 96/11/25برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی معاونت برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار...
چهارشنبه، 25 بهمن 1396 - 17:20
جلسه مشترک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی در تاریخ 96/11/24 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز ان...
ﺳﻪشنبه، 24 بهمن 1396 - 14:52
جلسه مشترک پژوهشکده زنان و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی پژوهشکده زنان در تاریخ96/11/23 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی پژوهشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی و...
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 16:45
جلسه مشترک دانشکده تربیت بدنی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش در تاریخ 96/11/21 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انت...
دوشنبه، 23 بهمن 1396 - 14:24
حضور دانشگاه الزهرا(س) در نتایج رتبه‌بندی دانشگاه های آسیا - تایمز 2018
پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های برتر دنیا را هر ساله در رتبه­بندی های مختلفی ( جهانی، منطقه­ای، حوزه­ای،...) مورد ارزیابی قرار می دهد. روش شناسی رتبه بندی دانشگاه های آسیا همانند رتبه بندی دانشگاه های جهان می باشد با این تفاوت که فقط به بررسی د...
چهارشنبه، 18 بهمن 1396 - 16:17
جلسه مشترک معاونت دانشجویی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی معاونت دانشجویی در تاریخ 96/11/18برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی معاونت برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی و...
چهارشنبه، 18 بهمن 1396 - 16:07
جلسه مشترک مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی در تاریخ 96/11/17برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی مرکز برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشا...
چهارشنبه، 18 بهمن 1396 - 11:59
جلسه مشترک دانشکده فیزیک و شیمی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده فیزیک و شیمی در تاریخ 96/11/16برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر...
چهارشنبه، 18 بهمن 1396 - 11:48
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات