|
اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1391)

برگزاری جلسه قدردانی از اولین ارزیابان عملکرد دانشگاه
  این جلسه در تاریخ 15/12/91 در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه برگزار گردید. در این نشست که با حضور ارزیابان اولین دوره ارزیابی عملکرد دانشگاه و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی، سرکار خانم دکتر هادیان و سایر اعضای دفتر نظارت برگزار گردید؛ ابتدا مدیر دفتر نظارت و ارزیابی ضمن قدردانی و تشکر از همکاری و ...
یکشنبه، 20 اسفند 1391 - 09:11

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات