|
اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1396)

کتاب تحلیل ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) در سال 1395
نتایج ارزیابی عملکرد سال 95 دانشگاه الزهرا(س) درحوزه های مختلف در زمستان سال 96 در قالب کتاب با عنوان " تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) درسال 1395"توسط مرکز ارزیابی و پایش عملکرد منتشر گردید.
دوشنبه، 28 اسفند 1396 - 15:37
جلسه مشترک مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در تاریخ 96/12/23 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی واحد برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتش...
دوشنبه، 28 اسفند 1396 - 13:01
برگزاري پنجمین جلسه کمیته هماهنگی دوازدهمين همایش ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي
پنجمین جلسه کمیته هماهنگی همایش با حضور اعضاي منتخب کمیته علمی همایش مورخ ٩٦.١٢.١٦ با حضور آقاي دكتر كيواني، معاون آموزشي دانشگاه خوارزمي، خانم دكتر مهران، استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، آقاي دكتر محمدي، رئيس مركز تحقيقات،ارزشيابي و اعتبار سنجي سازمان سنجش كشور،آقاي دكتر سعيد رضايي شريف اباد...
چهارشنبه، 16 اسفند 1396 - 23:48
جلسه مشترک معاونت پژوهشی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی و فناوری در تاریخ 96/12/14برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی معاونت برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا ب...
دوشنبه، 14 اسفند 1396 - 15:08
جلسه مشترک دانشکده هنر و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده هنر در تاریخ 96/12/12 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی وب‌...
شنبه، 12 اسفند 1396 - 17:23
جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم زیستی در تاریخ 96/12/9 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر ر...
شنبه، 12 اسفند 1396 - 08:58
جلسه مشترک دانشکده فنی مهندسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده فنی مهندسی در تاریخ 96/12/6 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر ر...
یکشنبه، 06 اسفند 1396 - 15:54
برگزاری سومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی مورخ96/12/5
سومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با حضور اعضای کمیته علمی در روز شنبه 96/12/5 ساعت 15 تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مقالات دریافتی و داوری آنها ارائه شد. سپس اعضای کمیته علمی پیرامون نشست های تخصصی همایش، سخنرانان بخش افتتاحی...
یکشنبه، 06 اسفند 1396 - 10:24

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات