|
اخبار

(آرشیو ماه اردیبهشت 1393)

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه از نیمه  دوم اردیبهشت 93
امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت 93 فرایند ارزیابی عملکرد سال 1392 دانشگاه الزهرا(س) با برگزاری کارگاه  آموزشی شماره 1 ویژه  رابطین ارزیابی دانشکده ها و پزوهشکده زنان آغاز گردید. در ابتدای جلسه  آقای دکتر ساسانی- رییس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد- ضمن خیر مقدم به رابطین ارزیابی...
چهارشنبه، 17 اردیبهشت 1393 - 14:40

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات