|
اخبار

(آرشیو ماه خرداد 1393)

برگزاری نخستین جلسه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه الزهرا(س)
این جلسه با حضور اعضای شورا و به ریاست سرکار خانم دکتر خزعلی  در روز 25 خرداد برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر ساسانی -رئیس مرکز ارزیابی و دبیر شورا - خلاصه ای از گزارش فعالیت های دو سال گذشته مرکز را ارائه و در ادامه برنامه های در دست اقدام مرکز برای سال 93 را معرفی نمود. همچنی...
دوشنبه، 26 خرداد 1393 - 09:10
برگزاری کارگاه  آموزشی شماره 1 -ویژه ارزیابان
کارگاه شماره 1 ویژه ارزیابان دانشگاه  در روز یکشنبه 18 خردادماه93 با موضوع "آشنایی با شیوه های بررسی مستندات و تفکیک مستندات معتبر " از ساعت 8 الی 12 در سالن اندیشه برگزار گردید. در ابتدای کارگاه   آقای دکتر ساسانی جلسه  به بیان توضیحاتی در مورد فرایند ارزیابی و وظایف ارزیابان د...
دوشنبه، 19 خرداد 1393 - 08:28
برگزاری کارگاه آموزشی شماره 2-ویژه رابطین ارزیابی
کارگاه آموزشی ویژه رابطین ارزیابی حوزه ریاست و معاونت های دانشگاه  از در روز یکشنبه 11 خردادماه 93 ساعت 7:30 الی 12:30 برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر ساسانی -رییس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه-  پس از خیر مقدم به حاضرین به بیان اهمیت و اهداف ارزیابی و پایش عملکرد پرداخته و پیش...
یکشنبه، 18 خرداد 1393 - 14:47

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات