|
اخبار

(آرشیو ماه شهریور 1395)

معرفی دانشگاه الزهرا"س" در هجدهمین جشنواره شهید رجایی استان تهران به عنوان "دستگاه قابل تقدیر"
معرفی دانشگاه الزهرا"س" در هجدهمین جشنواره شهید رجایی استان تهران به عنوان "دستگاه قابل تقدیر" دانشگاه الزهرا در هجدهمین جشنواره شهید رجایی استان تهران مفتخر به کسب عنوان هشتمین دستگاه قابل تقدیر درمیان 64 دستگاه اجرایی استان تهران (دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌های شرکت کننده در جشنواره) گردید. ...
شنبه، 27 شهریور 1395 - 13:47

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات