|
اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 02 آبان 1397
هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت

  هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت

امتیاز: Article Rating

هفتمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1397/08/02 با حضور ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضای شورا برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر راغفر در خصوص نقش دانشگاه در قرن 21 مطالب ارزشمندی را ارائه نمودند ایشان در گزارش خود ،آموزش، پژوهش، نوآوری ،و مشارکت در حل مسائل جامعه را از مهم ترین نقش های دانشگاه در قرن 21 دانستند همچنین ایشان شکاف بین دانشگاه، صنعت و نوآوری را مهم ترین مسئله دانسته وراه حل آن را صرفا از طریق ایجاد خوشه‌ها عنوان نمودند ایشان تاکید نمودند که تدوین الگوی توسعه صرفا از مسیر خوشه ها امکان پذیر می باشد. همچنین استفاده از مزیت های دانشگاه الزهرا بویژه قابلیت های موجود در دانشکده هنر برای ایجاد خوشه های مرتبط پیشنهاد دیگر آقای دکتر راغفر بود. در ادامه سایر اعضای شورای نظارت نیز  نکاتی را پیرامون موضوع بیان نمودند.

صورتجلسه


اشتراک گذاری
تصاویر
  • هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت
  • هفتمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی تضمین کیفیت
ثبت امتیاز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات