|
اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 23 آبان 1397
هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

  هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

امتیاز: Article Rating

هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 97/08/23 بر گزار گردید. دراین جلسه علاوه بر اعضای شورای نظارت ، اعضای شورای مدیران دانشکده علوم زیستی نیز حضور داشتند.در این جلسه پس از تلاوت قران کریم و خیر مقدم اقای دکتر رضایی شریف آبادی رئیس مرکز ارزیابی و دبیر شورای نظارت ،خانم دکتر بکایی ،رئیس دانشکده علوم زیستی گزارشی از اقدامات انجام شده دانشکده در زمینه بهبود برنامه عملیاتی ارائه نمودند. از جمله اقدامات مهم دانشکده علوم زیستی در این زمینه ،تشکیل کارگروه های تخصصی ،  جلب مشارکت همه اعضای دانشکده (هیات علمی و غیر هیات علمی ) با هدف تدوین ،اجرا و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های دانشکده می باشد.  ایشان همچنین به برخی از  برنامه های در دست بررسی دانشکده علوم زیستی اشاره نمودند و تحقق آنها را منوط به حمایت مسئولین دانشگاه دانستند. پس از گزارش دانشکده علوم زیستی ، رئیس محترم دانشگاه سرکار خانم دکتر مهناز ملانظری اقدامات انجام شده در دانشکده علوم زیستی را بسیار مهم دانستند وابراز امیدواری کردند با توجه به توانمندی های این دانشکده در آینده نزدیک شاهد پیشرفت های خوبی  بویژه در حوزه همکاری های بین المللی و نیز  انجام طرح های ارتباط با صنعت باشیم. در ادامه جلسه نیز برخی از اعضای شورای نظارت، توضیحات و پیشنهاداتی را برای حل مسائل دانشکده علوم زیستی بیان نمودند. در پایان جلسه اقای دکتر رضایی شریف آبادی ،رئیس مرکز ارزیابی ابراز امیدواری کردند که با حمایت همه جانبه دانشگاه و همکاری و مشارکت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی دانشکده علوم زیستی، الگوی پیشنهادی در این دانشکده اجرا شود.


اشتراک گذاری
تصاویر
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
  • هشتمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه
ثبت امتیاز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات