|
اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 16 تیر 1398
سیزدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

  سیزدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

امتیاز: Article Rating

سیزدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 15 تیر ماه 98 با حضور اکثریت اعضای شورا تشکیل شد. در این جلسه با توجه به دستور جلسه، اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی، تعیین وزن شاخص‌ها با توجه به اولویت شاخص و سهم هر یک از واحدها در تحقق شاخص، تعیین سهم نتایج پایش و ارزیابی در ارزیابی کلی عملکرد واحد مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا با توجه به موارد بررسی شده، نظرات خود را مطرح نمودند و در انتها مقرر گردید جزییات بیشتر در کارگروه‌‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته شود.

صورتجلسه

اشتراک گذاری
تصاویر
  • سیزدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • سیزدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • سیزدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
ثبت امتیاز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات