|
اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 مرداد 1398
ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July ۲۰۱۹

  ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July ۲۰۱۹

امتیاز: Article Rating

اعلام نتایج رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July 2019 بر اساس جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس (جولای 2019- Edition 2019.2.2)، دانشگاه الزهرا موفق به رشد 7 پله در رتبه کشوری و کسب جایگاه 28 ام در بین دانشگاه ها و موسسات داخلی و همچنین رشد 192 پله در رتبه جهانی و کسب جایگاه 2157 در بین تمامی دانشگاه ها و موسسات جهان شده است. در صورت ارائه ورژن دیگری از این رتبه بندی، امکان تغییر در رتبه دانشگاه نیز وجود دارد. این نظام رتبه بندی تحقیقـات خـود را در زمینـه ارزیـابی وضـعیت وبسـایت‌هـا از سال 2004 آغاز نموده اسـت و هـر شـش مـاه یکبـار بـیش از 27000 دانشـگاه و مرکـز آموزشـی و پژوهشی سراسر جهان را بر مبنای وبسـایت آنهـا مـورد بررسـی قـرار مـیدهـد. قابل ذکر است معیارهای مورد ارزیابی در این رتبه بندی شامل قابلیت مشاهده توسط دیگران، اندازه صفحات وب، تعداد ارجاعات از نویسندگان برتر، تعداد مقالات پر استناد (جز ۱۰ درصد برتر) می‌باشد. بهبود و ارتقا رتبه دانشگاه در معیارهای این رتبه بندی به شرح زیر می باشد:

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ارتقاء رتبه دانشگاه در رتبه‌بندی وبومتریکس نسخه July ۲۰۱۹
ثبت امتیاز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات