|
اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 29 مهر 1398
نخستین حضور دانشگاه الزهرا در رتبه بندی موضوعی علوم طبیعی و علوم فنی راوند 2019

  نخستین حضور دانشگاه الزهرا در رتبه بندی موضوعی علوم طبیعی و علوم فنی راوند 2019

امتیاز: Article Rating

این نظام رتبه بندی فعالیت خود را از سال 2013 آغاز کرد­ه ­است. هدف اصلی این رتبه‌بندی سنجش عملکرد مؤسسه‌های برتر جهان بر پایۀ چهار محور کلیدی (آموزش، پژوهش، تنوع جهانی، پایداری مالی)، شناسایی وضعیت دانشگاه توسط مدیران و کمک به دانشجویان در راستای انتخاب موسسه مورد نظرشان برای ادامه تحصیل می‌باشد. بر اساس نتایج اخیر منتشر شده رتبه‌بندی موضوعی این نظام، دانشگاه الزهرا برای نخستین بار موفق به کسب رتبه 557 حوزه موضوعی علوم طبیعی و رتبه 371 حوزه موضوعی علوم فنی شده‌است. قابل ذکر است بیش از 700 دانشگاه در سطح جهانی در این رتبه بندی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

دانشگاه های ایرانی حاضر در این رتبه بندی به شرح زیر است:


منبع خبر

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • نخستین حضور دانشگاه الزهرا در رتبه بندی موضوعی علوم طبیعی و علوم فنی راوند 2019
ثبت امتیاز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات