|
اهداف، مأموریت ها و شرح وظایف

 

 

اهداف اصلی :

 

1- توصیف وضع موجود دانشگاه با توجه به شاخص های مرتبط با فعالیت های هر یک از واحد ها
2- آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای ممکن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب و بهبود کیفیت در دانشگاه

 

 

شرح وظایف مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

-         اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی.

-         جمع‌آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز در چارچوب مصوبات شورای نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی و تجزیه و تحلیل داده‌ها و دسته‌بندی اطلاعات مربوط به آن و ارائه گزارش به شورای نظارت و ارزیابی.

-         همکاری با گروه‌های نظارت و ارزیابی اعزامی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

-         تهیه گزارش مربوط به کیفیت آموزشی دانشگاه بر اساس الگوهای تنظیم شده از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش‌عالی و ارائه آن به ریاست دانشگاه جهت انعکاس به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایان هر نبمسال تحصیلی.

-         ارزیابی ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و میزان برنامه‌ها و مقررات بر اساس عوامل و شاخص‌های تعیین شده.

-         جمع‌آوری و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجرایی و ..... در دانشگاه.

-         ایجاد هماهنگی و ارتباط میان شورای نظارت و ارزیابی و گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه.

-         ارزیابی روش تدریس اعضاء هیأت‌علمی دانشگاه و تلاش در جهت انتخاب مناسب‌ترین روش تدریس برای هر موضوع درسی از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل فرم‌های نظر خواهی از دانشجویان و دانش‌آموختگان در مورد نقاط قوت و ضعف نحوه آموزش و پژوهش در دانشگاه.

-         بررسی و تصویب طرح‌های مربوط به نظارت و ارزیابی دانشگاه.

-         بررسی وضعیت آموزشی، پژوهشی و رفاهی اعضاء آموزشی دانشگاه و یافتن شاخص‌ها و عوامل تأثیر‌گذار بر کیفیت آموزش.

-         بررسی و ارزیابی مستمر کارکرد گروه‌های آموزشی، دانشکده‌ها و واحد‌های دانشگاه‌ی و ارائه گزارش به معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه. بررسی مشکلات و مانع رشد کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه و ارائه طرح‌های مناسب جهت بهبود و افزایش سطح کیفی آموزش و پژوهش.

-         ارتباط با دانشگاه‌های معتبر جهان و کسب اطلاع از نحوه تلاش‌ها و دستاوردهای نوین در زمینه مظارت و ارزیابی آموزش واستفاده بهینه از آن.

-         نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران و کارکنان با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ریط.

-         تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های لازم در زمینه مربوط.

-         انجام امور محوله در زمینه نظارت و ارزیابی از سوی مقام مافوق.


حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |   اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات