همه آلبوم ها » همایش بین المللی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی » تصاویر دومین روز همایش (97/2/20)  

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات