اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1391)

14
ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی
چکیده:  12 اسفند 1391 ادامه »
14
هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
چکیده: برگزاری همایش 18 اردیبهشت 1391 ادامه »

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات