اخبار

(آرشیو ماه بهمن 1394)

18
بازنگری و تدوین دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا
چکیده: نظر به ضرورت بازنگری  دستورالعمل ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی مصوب هیات اجرایی، این مرکز نسبت به آسیب‌شناسی  و شناسایی مسائلی که در دستورالعمل قیلی نیازمند اصلاح و تغییرات بود ، اقدام نمود و پس از بررسی تجربیات مشابه در سطوح ملی و بین‌المللی و با استفاده ازتجربیات سال‌های گذشته و بازخوردهای دریافت شده، نسبت به تدوین د... ادامه »
18
برگزاری کارگاه‌های آموزشی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه الزهرا
چکیده: برگزاری 4 کارگاه آموزشی در راستای آشنایی با دستورالعمل و شاخص‌های جدید ارزیابی عملکرد اعضا با توجه به تصویب دستورالعمل جدید ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه و به منظور آشنایی اعضا با دستورالعمل مذکور،  مرکز ارزیابی با همکاری مدیریت برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری،  اقدام به برگزاری 4 کارگاه آموزشی نمود . با توج... ادامه »

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات