اخبار

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

(آرشیو ماه بهمن 1396)

جلسه مشترک دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی ...
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی در تاریخ 96/11/29 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه ... ادامه ...
تاریخ: 29 بهمن 1396 18:56 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 18 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک دانشکده علوم ریاضی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک دانشکده علوم ریاضی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم ریاضی در تاریخ 96/11/28 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار... ادامه ...
تاریخ: 28 بهمن 1396 15:56 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 25 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی ...
 جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در تاریخ 96/11/25برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی معاونت برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌ها... ادامه ...
تاریخ: 25 بهمن 1396 17:20 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 30 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی...
 جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  در تاریخ 96/11/24 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت&zwn... ادامه ...
تاریخ: 24 بهمن 1396 14:52 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 36 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک پژوهشکده زنان و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک پژوهشکده زنان و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی پژوهشکده زنان در تاریخ96/11/23 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی پژوهشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محت... ادامه ...
تاریخ: 23 بهمن 1396 16:45 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 35 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک دانشکده تربیت بدنی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک دانشکده تربیت بدنی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده تربیت بدنی و  علوم ورزش در تاریخ 96/11/21 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت... ادامه ...
تاریخ: 23 بهمن 1396 14:24 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 32 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

حضور دانشگاه الزهرا(س) در نتایج رتبه‌بندی دانشگاه های آسیا - تایمز 2018
 حضور دانشگاه الزهرا(س) در نتایج رتبه‌بندی دانشگاه های آسیا - تایمز 2018
پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های برتر دنیا را هر ساله در رتبه­بندی های مختلفی ( جهانی، منطقه­ای، حوزه­ای،...) مورد ارزیابی قرار می دهد. روش شناسی رتبه بندی دانشگاه های آسیا همانند رتبه بندی دانشگاه های جهان می باشد با این تفا... ادامه ...
تاریخ: 18 بهمن 1396 16:17 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 49 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک معاونت دانشجویی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک معاونت دانشجویی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی معاونت دانشجویی در تاریخ 96/11/18برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی معاونت برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و... ادامه ...
تاریخ: 18 بهمن 1396 16:07 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 35 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیا...
 جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی مرکز همکاری‌های علمی و بین المللی در تاریخ 96/11/17برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی مرکز برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجا... ادامه ...
تاریخ: 18 بهمن 1396 11:59 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 32 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

جلسه مشترک دانشکده فیزیک و شیمی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه مشترک دانشکده فیزیک و شیمی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
 جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده فیزیک و شیمی در تاریخ 96/11/16برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه ... ادامه ...
تاریخ: 18 بهمن 1396 11:48 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 28 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

صفحه بندی - صفحه 1 از 2
   صفحه بعد

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات