اخبار

(آرشیو ماه اسفند 1396)

28
کتاب تحلیل ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا (س) در سال 1395
چکیده: نتایج ارزیابی عملکرد سال 95  دانشگاه الزهرا(س) درحوزه های مختلف در زمستان سال 96 در قالب کتاب با عنوان " تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) درسال 1395"توسط مرکز ارزیابی و پایش عملکرد  منتشر گردید.     
28
جلسه مشترک مدیریت برنامه،بودجه و تحول اداری و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
چکیده: جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری در تاریخ 96/12/23 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی واحد برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی وب‌سایت واحدتا... ادامه »
16
برگزاري پنجمین جلسه کمیته هماهنگی دوازدهمين همایش ارزيابي كيفيت در نظام هاي دانشگاهي
چکیده: پنجمین جلسه کمیته هماهنگی همایش با حضور اعضاي منتخب کمیته علمی همایش مورخ ٩٦.١٢.١٦ با حضور آقاي دكتر كيواني، معاون آموزشي دانشگاه خوارزمي، خانم دكتر مهران، استاد دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، آقاي دكتر محمدي، رئيس مركز تحقيقات،ارزشيابي و اعتبار سنجي سازمان سنجش كشور،آقاي دكتر سعيد رضايي شريف ابادي،دبير كميته علمي خانم دكتر مداحي دبير كميته اجراي... ادامه »
14
جلسه مشترک معاونت پژوهشی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
چکیده: جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی معاونت پژوهشی و فناوری در تاریخ 96/12/14برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی معاونت برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی وب‌سایت معاونت تاکید گردید. ... ادامه »
12
جلسه مشترک دانشکده هنر و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
چکیده: جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده هنر در تاریخ 96/12/12 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی وب‌سایت دانشکده تاکید گردید.
12
جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
چکیده: جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده علوم زیستی در تاریخ 96/12/9 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی وب‌سایت دانشکده تاکید گردید.
06
جلسه مشترک دانشکده فنی مهندسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد با موضوع پایش برنامه عملیاتی نوبت اول
چکیده: جلسه پایش برنامه عملیاتی نوبت اول مربوط به سه ماه مهر، آبان و آذر بر مبنای برنامه عملیاتی دانشکده فنی مهندسی در تاریخ 96/12/6 برگزار گردید. در این جلسه که با هدف رصد میزان تحقق اقدامات برنامه علملیاتی دانشکده برگزار گردیده بود بر رویکرد فرایند محوری در انجام فعالیت‌های برنامه و نیز انتشار محتوا بر روی وب‌سایت دانشکده تاکید گردید.  &... ادامه »
06
برگزاری سومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی مورخ96/12/5
چکیده: سومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با حضور اعضای کمیته علمی در روز شنبه 96/12/5 ساعت 15 تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مقالات دریافتی و داوری آنها ارائه شد. سپس اعضای کمیته علمی پیرامون نشست های تخصصی همایش، سخنرانان بخش افتتاحیه و سخنرانان کلیدی به بحث و تبادل نظر پرداختند و ه... ادامه »

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات