اخبار

(آرشیو ماه اردیبهشت 1393)

17
آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد دانشگاه از نیمه  دوم اردیبهشت 93
چکیده: امروز چهارشنبه 17 اردیبهشت 93 فرایند ارزیابی عملکرد سال 1392 دانشگاه الزهرا(س) با برگزاری کارگاه  آموزشی شماره 1 ویژه  رابطین ارزیابی دانشکده ها و پزوهشکده زنان آغاز گردید. در ابتدای جلسه  آقای دکتر ساسانی- رییس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد- ضمن خیر مقدم به رابطین ارزیابی به تغییرات ایجاد شده  در فرایند ارزیابی اشار... ادامه »

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات