اخبار

(آرشیو ماه تیر 1392)

11
برگزاری کارگاه 2 روزه آشنایی با مدل سرامدی دانشگاه الزهرا(س)
چکیده: دانشگاه الزهرا(س) برای دومین سال متمادی فرآیند خود ارزیابی را با برگزاری آموزشهای تخصصی آغاز نمود. بدین منظور کارگاه 2 روزه آشنایی با مدل سرآمدی دانشگاه الزهرا(س) در روز های 9 و 10 تیرماه در تالار اندیشه برگزار گردید که در این کارگاه که به منظور آشنایی نماینده واحدها و ارزیابان دانشگاه با فرآیندخود ارزیابی تشکیل گردید، آقایان  دکتر ح... ادامه »

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات