اخبار
30

کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی "

کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی "

 این کارگاه با دعوت ریاست محترم دانشگاه از مدرسین مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در تاریخ 27 دی ماه در دانشگاه الزهرا برگزار گردید. 

در بخش اول کارگاه یاد شده (افتتاحیه) که با حضور هیات رییسه دانشگاه و دانشکده ها و نیز مدیران گروه های آموزشی و پژوهشی آغاز شد، سرکار خانم دکتر ملانظری سرپرست محترم دانشگاه ضمن تاکید بر نقش و جایگاه گروه های آموزشی به عنوان مهم ترین رکن دانشگاه در زمینه اهمیت برنامه محوری در گروه‌های آموزشی سخنانی را بیان نمودند. همچنین آقای دکتر رضایی شریف آبادی رییس مرکز ارزیابی نیز ضرورت ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت توسط گروه‌های آموزشی را تبیین نمودند. 

در ادامه برنامه، مدیران گروه های آموزشی در کارگاه‌های عملی با حضور آقای دکتر نیستانی و همکاران ایشان، به چگونگی شناسایی مسائل و چالش‌های موجود در گروه‌ها و نیز شیوه تدوین اقدامات برای حل مسائل پرداختند. 

 

تعداد مشاهده خبر: (375)
کد خبر: 1636
  • کارگاه آموزشی" ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی "

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات