اخبار
15

چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1396/11/14

چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1396/11/14

چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در تاریخ 1396/11/14 با حضور اعضای شورا و نمایندگان کارگاه آموزشی ارزیابی درونی گروه­های آموزشی (تاریخ 27 دی ماه)، یرگزار گردید در این جلسه ابتدا خانم دکتر مداحی به ارائه گزارشی پیرامون کلیت کارگاه برگزار شده و سپس نمایندگان گزارشی از مسائل مطرح شده در هر یک از سه کارگاه آموزشی ارزیابی درونی و برنامه بهبود کیفیت گروه های آموزشی، را ارائه کردند، سپس اعضا پیرامون موارد مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

صورتجلسه

تعداد مشاهده خبر: (281)
کد خبر: 1641
  • چهارمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1396/11/14

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات