اخبار
22

نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در روزهای 19 و 20 اردیبهشت ماه سال 1397

تعداد مشاهده خبر: (494)
کد خبر: 2670
  • نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در روزهای 19 و 20 اردیبهشت ماه سال 1397

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات