اخبار
13

پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1397/3/12

پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1397/3/12

پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1397/3/12 با حضور اعضای شورا برگزار گردید. در این جلسه گزارش پیشرفت 6 ماهه برنامه عملیاتی دانشگاه(بازه زمانی مهر تا اسفند 96) ارائه گردید و سپس اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه بین نمودند.

تعداد مشاهده خبر: (187)
کد خبر: 4678
  • پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1397/3/12
  • پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1397/3/12
  • پنجمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 1397/3/12

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات