اخبار
03

ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت مورخ 02/04/1397 با حضور ریاست محترم دانشگاه و سایر اعضای شورا برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی پیرامون بهبود فرایندهای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتِ فعالیت های فرهنگی اجتماعی، شاخص‌های کمی و کیفی ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی – اجتماعی، ارائه گزارش تحلیلی 6 ماهه از نتایج ارزیابی برنامه عملیاتی در حوزه فرهنگی- اجتماعی ارائه گردید و همچنین در ادامه جلسه جایگاه دانشگاه الزهرا در جدیدترین رتبه بندی های اعلام شده ( آی اس سی، یومالتی رنک، کیو اس، لایدن)  مورد بررسی قرار گرفت و سپس اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در زمینه‌های مطرح شده ارائه نمودند.

صورتجلسه


تعداد مشاهده خبر: (276)
کد خبر: 4686
  • ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
  • ششمین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات