اخبار
05

برگزاری جلسه مشترک با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور بررسی عملکرد دانشگاه الزهرا در شاخص‌های آموزشی

برگزاری جلسه مشترک با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور بررسی عملکرد دانشگاه الزهرا در شاخص‌های آموزشی

جلسه مشترک با معاونت آموزشی دانشگاه در تاریخ  97/04/04  به منظور بررسی عملکرد دانشگاه الزهرا در شاخص‌های آموزشی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبیین شاخص ها به بررسی راهکارهای بهبود شاخص ها پرداخته شد. همچنین با توجه به مسائل شناسایی شده در برنامه عملیاتی حوزه آموزش، سازوکارهای رفع موانع پیشنهاد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.تعداد مشاهده خبر: (178)
کد خبر: 4687
  • برگزاری جلسه مشترک با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور بررسی عملکرد دانشگاه الزهرا در شاخص‌های آموزشی

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات