اخبار
09

برگزاری جلسه مشترک با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه به منظور بررسی عملکرد دانشگاه الزهرا در شاخص‌های پژوهشی

جلسه مشترک با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه با حضور معاون پژوهشی و رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد در تاریخ 1397/4/6 به منظور بررسی عملکرد دانشگاه الزهرا در شاخص‌های پژوهشی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبیین شاخص های کلیدی و ارائه پیشنهادات حاضرین، به بررسی راهکارهای بهبود شاخص ها پرداخته شد


تعداد مشاهده خبر: (217)
کد خبر: 4689

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات