اخبار
12

انعکاس خبر برگزاری نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در خبرنامه شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه (APQN)

انعکاس خبر برگزاری نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در خبرنامه شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه (APQN)

این خبرنامه که به سردبیری پروفسور جیانکسین ژانگ منتشر می‌گردد، اخباری از برگزاری نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی را در هفدهمین شماره خبرنامه در تاریخ 30 June 2018منتشر ساخت . لازم به ذکر است که پروفسور جیانکسین ژانگ، رئیس شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه (APQN) به دعوت دانشگاه الزهرا(س) در این همایش به عنوان سخنران کلیدی در خصوص موضوع " Seeking for Quality Assurance of HE Internationalization in the Asia-Pacific Region" سخنرانی نمودند.

برای دریافت فایل منتشر شده از از لینک زیر استفاده نمایید.

تعداد مشاهده خبر: (244)
کد خبر: 4691
  • انعکاس خبر برگزاری نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در خبرنامه شبکه کیفیت آموزش عالی در آسیا و اقیانوسیه (APQN)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات