اخبار
07

حضور دانشگاه الزهرا(س) در رتبه‌بندی - تایمز 2019-2018

حضور دانشگاه الزهرا(س) در رتبه‌بندی - تایمز 2019-2018

پایگاه رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه‌بندی بین‌المللی است که دانشگاه‌های برتر دنیا را هر ساله در رتبه­ بندی های مختلفی ( جهانی، منطقه­ ای، حوزه ­ای،...) مورد ارزیابی قرار می دهد. در این رتبه بندی دانشگاه­ های جهان در 5 حوزه آموزش، چشم‌انداز جهانی، پژوهش، استنادها، و درآمدهای صنعتی، بر پایه ۱۳ سنجه کمی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این پایگاه فهرست جهانی دانشگاه‌های برتر سال 2019 میلادی را منتشر کرد. در این رتبه بندی 1258 دانشگاه در سطح جهان رتبه بندی شده ­اند. نتایج نشان از حضور 29 دانشگاه ایرانی دارد که دانشگاه الزهرا موفق به کسب رتبه +1001 در سطح جهانی و رتبه 22 در سطح کشوری شده ­است. داده‌های رتبه‌بندی سال 2019 بیش از 25 هزار نشریه علمی را که توسط پایگاه اسکوپوس "الزویر" نمایه می‌شود، در برمی گیرد. همچنین اطلاعات مربوط به تولیدات علمی دوره 5 ساله 2017-2013 و استنادات دوره 6 ساله 2018-2013 را می‌باشد.

شاخص‌های مورد استفاده در این نظام به شرح زیر است:

آموزش

شهرت دانشگاه: در ارتباط با شهرت دانشگاه از صاحب نظران حوزه‌های مختلف موضوعی نظرسنجی می‌شود (وزن 15 درصد)

نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو (وزن 4/5 درصد)

نسبت دانشجویان دکتری به دانشجویان کارشناسی (وزن 2/25 درصد)

نسبت فارغ التحصیلان دکتری به اعضای هیئت علمی (وزن 6 درصد)

درآمد دانشگاه (وزن 2/25 درصد)

پژوهش

شهرت پژوهشی دانشگاه: شهرت پژوهشی دانشگاه از طریق نظرسنجی از صاحب‌نظران به دست می‌آید (وزن 18 درصد)

بهره‌وری پژوهشی: تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه که در مجلات معتبر پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه شده است (وزن 6 درصد)

درآمد پژوهشی: درآمد پژوهشی دانشگاه با ازای هر عضو هیئت علمی (وزن 6 درصد)

استناد

تعداد استنادهایی که مقالات دانشگاه در پایگاه استنادی اسکوپوس دریافت کرده است (وزن 30 درصد)

وجهه بین‌المللی

نسبت دانشجویان بین المللی به دانشجویان داخلی(وزن 2/5 درصد)

نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی به اعضای هیئت علمی داخلی(وزن 2/5 درصد)

 همکاری بین‌المللی: تعداد مقالاتی که با مشارکت پژوهشگران سایر کشورها نوشته شده است(وزن 2/5 درصد)

درآمد صنعتی

 این شاخص از طریق نسبت درآمد حاصل از صنعت دانشگاه به تعداد اعضای هیئت علمی محاسبه می‌شود(وزن 2/5 درصد)

تعداد مشاهده خبر: (787)
کد خبر: 5694
  • حضور دانشگاه الزهرا(س) در رتبه‌بندی - تایمز 2019-2018

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات