اخبار
21

جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

در تاریخ 97/7/21 جلسه‌ای با حضور اعضای شورای دانشکده علوم زیستی در مرکز ارزیابی تشکیل گردید . در این جلسه ابتدا خانم دکتر بکایی رئیس دانشکده علوم زیستی توضیحاتی را پیرامون اقدامات دانشکده در زمینه بهبود برنامه  راهبردی و عملیاتی دانشکده  ارائه نمودند همچنین ایشان رویکرد دانشکده را در زمینه جلب مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در تدوین و اجرای اقدامات مرتبط با برنامه عملیاتی تبیین نمودند در ادامه جلسه جناب آقای دکتر صعودی معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم زیستی گزارش مبسوط فعالیت‌های انجام شده و در دست انجام را در قالب الگوی پیشنهادی بهبود کیفیت و کمیت عملکرد دانشکده در راستای تحقق اهداف کلان دانشگاه ارائه نمودند . در پایان نیز جناب آقای دکتر رضایی شریف آبادی ضمن تشکر از مدیران واعضای دانشکده علوم زیستی ابراز امیدواری کردند که با حمایت همه جانبه دانشگاه و همکاری و مشارکت اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی ان دانشکده الگوی پیشنهادی در دانشکده علوم زیستی اجرا شود و به عنوان الگوی موفق در دانشگاه معرفی شود. همچنین ایشان پیشنهاد نمودند که گزارش اقدامات انجام شده و در دست انجام آن دانشکده در جلسه آینده شورای نظارت ارائه شود .    


تعداد مشاهده خبر: (204)
کد خبر: 5695
  • جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده علوم زیستی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات