دانشگاه الزهرا
اخبار
25

جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

در تاریخ 97/7/25 جلسه ای با حضور اعضای شورای دانشکده الهیات و جمعی از اعضای هیات علمی در آن دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا آقای دکتر رضایی شریف آبادی رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه  توضیحاتی را پیرامون اهمیت برنامه عملیاتی و پایش و ارزیابی آن ارائه نمودند در ادامه سرکار خانم دکتر مداحی معاون مرکز ارزیابی گزارشی از عملکرد دانشکده الهیات در سه دوره پایش برنامه ارائه دادند. سپس اعضای حاضر درجلسه سوالات خود را در زمینه گزارش ارائه شده طرح و پیشنهاداتی را نیز بیان نمودند که البته بخش اعظم پیشنهادات مربوط به تدوین برنامه عملیاتی بود ازجمله اینکه تعداد اقدامات و فعالیت های برنامه عملیاتی بسیار زیاد می باشد لذا محدود نمودن فعالیت ها منجر به اجرای بهتر برنامه خواهد شد در این زمینه  جناب أقای دکتر رضایی و سایر همکاران مرکز توضیح دادند که در برنامه عملیاتی سال آینده تعداد فعالیت ها تا حدودی کمتر شده  اگر چه دانشکده الهیات در مدت زمانی که از سوی مدیریت برنامه بودجه اعلام شده بود می توانست پیشنهادات خود را به آن مدیریت اعلام نماید تا فعالیت هایی که با ماموریت و ماهیت آن دانشکده همخوانی ندارد اصلاح ویا با فعالیت های دیگر جایگزین گردد. ازجمله مسائل دیگری که مدیران دانشکده الهیات مطرح نمودند کمبود عضو غیر هیات علمی می باشد تخصیص مناسب اعضای غیر هیات علمی به واحدهای سازمانی دانشگاه به عنوان راهکار حل مسئله مطرح شد. همچنین عدم وجود استاندارد مشخص برای وظایف افراد، عدم بازنگری در شرح وظایف تعریف شده اعضای دانشگاه و... از جمله مسائل و مشکلات دیگری بود که در این جلسه توسط مدیران دانشکده اعلام گردید. در پایان نیز جناب آقای دکتر رضایی شریف آبادی ضمن تشکر از مدیران و اعضای دانشکده ابراز امیدواری کردند که با حمایت همه جانبه دانشگاه و همکاری و مشارکت کلیه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی آن دانشکده، در جهت ارتقای جایگاه دانشگاه الزهرا گامهای مثبتی برداشته شود.


تعداد مشاهده خبر: (276)
کد خبر: 5696
  • جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده الهیات و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات