اخبار
22

جلسه مشترک دانشکده فنی مهندسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

جلسه مشترک دانشکده فنی مهندسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

در تاریخ 22/08/97 جلسه‌ای با حضور رئیس دانشکده فنی و مهندسی ، اعضای کارگروه های تخصصی برنامه عملیاتی دانشکده، رئیس ، معاون و همکاران مرکز ارزیابی در دانشکده فنی مهندسی تشکیل گردید. در این جلسه  ابتدا آقای دکتر باقری نژاد درخصوص میزان هماهنگی شاخص های برنامه عملیاتی و شاخص های مربوط به پروژه ارتقاء سوالاتی را مطرح نمودند. همچنین ایشان در زمینه اینکه برنامه عملیاتی تمام عملکرد دانشکده را نشان نمی دهد، نکاتی را بیان نمودند. همچنین آقای دکتر رضایی شریف آبادی رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد ضمن ابراز خرسندی از حضور در این جلسه توضیحاتی را پیرامون اهمیت برنامه عملیاتی و پایش و ارزیابی آن ارائه نمودند.در ادامه خانم دکتر مداحی معاون مرکز ارزیابی، گزارشی از فرایند چهار دوره پایش و نیز ارزیابی سالانه دانشکده ه فنی و مهندسی را شرح دادند. در بخش دوم جلسه توضیحات مربوط به گزارش سالانه دانشکده فنی مهندسی  به تفکیک اهداف کلان برنامه عملیاتی توسط  خانم زارع و سایر همکاران مرکز ارائه گردید. لازم به ذکر است در این جلسه به نقش برجسته گروه های اموزشی در اجرای برنامه عملیاتی جدید( سال تحصیلی  98-97 ) اشاره شد و نحوه ارزیابی گروه های آموزشی  بر مبنای برنامه عملیاتی توضیح داده شد.تعداد مشاهده خبر: (174)
کد خبر: 5699
  • جلسه مشترک دانشکده فنی مهندسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد
  • جلسه مشترک دانشکده فنی مهندسی و مرکز ارزیابی و پایش عملکرد

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات