اخبار

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 15 آذر 1395 16:45 نمایش: 319 مرتبه
16 آذر روز دانشجو مبارک

16 آذر روز دانشجو مبارک
.حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات