اخبار

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 05 دی 1395 13:41 نمایش: 598 مرتبه
انتشار کتاب "تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) در سال 1394"

                     انتشار کتاب "تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) در سال 1394"

نتایج ارزیابی عملکرد سال 94  دانشگاه درحوزه های مختلف درآبان سال 95 در قالب کتاب با عنوان " تحلیل نتایج ارزیابی عملکرد دانشگاه الزهرا(س) درسال 1394" منتشر گردید ارزیابی سال 94 در دو بخش عمومی واختصاصی  انجام گردید در بخش عمومی با اتخاذ رویکرد وب سنجی،  کلیه وب سایت‌های دانشگاه بر مبنای شاخص‌های وبومتریکس مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه در بخش  اختصاصی  بر مبنای اهداف، ماموریت و شرح وظایف مصوب آنها مورد ارزیابی قرار گرفت .

نمایش کتابحق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات