اخبار
29

اولین گام استقرار نظام تضمین کیفیت در گروه های آموزشی دانشگاه الزهرا "س" با برگزاری کارگاه های آموزشی کلید خورد

اولین گام استقرار نظام تضمین کیفیت  در گروه های آموزشی دانشگاه الزهرا "س" با برگزاری کارگاه های آموزشی  کلید خورد

«به نام خدا»

با توجه به سیاستهای دانشگاه الزهرا (س) مبنی بر نهادینه کردن تفکر کیفی‌گرایی، برنامه محوری و استقرار نظام تضمین کیفیت در جهت تحقق سند چشم انداز و اهداف متعالی دانشگاه، اجرای طرح "ارزیابی درونی" در دستور کار گروه های آموزشی دانشگاه قرار گرفت.

ارزیابی درونی به عنوان پایه و اساس بهبود، ارتقاء و تضمین کیفیت عملکرد دانشگاه و نیز به عنوان رویکرد مشارکتی و فرایند محور محسوب می شود. از آنجا که گروه آموزشی به عنوان هسته اصلی آموزش و پژوهش می‌باشد لذا هرگونه حرکت به سمت کیفیت‌مداری  از گروه آموزشی آغاز می شود. هدف از ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی ارائه تحلیلی جامع و شفاف ازعملکرد گروه، شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها با مشارکت تمام اعضای هیات علمی به عنوان مبنایی مستند جهت برنامه ریزی بهبود و توسعه کیفی گروه و در نهایت تضمین کیفیت در دانشگاه است.

درهمین راستا مرکز ارزیابی و پایش عملکرد به عنوان اولین گام و به منظور آشنایی اعضای هیات علمی دانشگاه با همکاری مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی و همچنین معاونت محترم آموزشی دانشگاه  سه کارگاه آموزشی  را در روزهای 27، 28 و 29 دی ماه 95 برگزار نمود. لازم به ذکر است در این کارگاه‌ها که با حضور 110 عضو هیات علمی از 33 گروه آموزشی برگزار گردید، مبانی علمی و عملی ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین انشاا... پس از شروع فرایند ارزیابی درونی توسط گروه‌های آموزشی کارگاه‌های تکمیلی برگزار خواهد شد.

 دریافت فایل‌های آموزشی کارگاه

 

 

تعداد مشاهده خبر: (712)
کد خبر: 600
  • اولین گام استقرار نظام تضمین کیفیت  در گروه های آموزشی دانشگاه الزهرا "س" با برگزاری کارگاه های آموزشی  کلید خورد

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات