اخبار
26

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا از تاریخ 95/11/27

آغاز فرایند ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا  از تاریخ 95/11/27

کلیه اعضای دانشگاه (ارزیابی شوندگان و ارزیابی کنندگان) می توانند در بازه زمانی 95/11/27 لغایت 95/12/7نسبت به  انجام فرایند خود ارزیابی و یا ارزیابی عملکرد اعضای زیر مجموعه خود اقدم نمایند.لازم به ذکر است این فرایند به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به آدرس 192.168.3.173 قابل انجام خواهد بود .

 همچنین شیوه نامه فرایند ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی  از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.


تعداد مشاهده خبر: (1497)
کد خبر: 603
  • آغاز فرایند ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه الزهرا  از تاریخ 95/11/27

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات