اخبار
31

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد سال 95 اعضای غیرهیات علمی

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد سال 95 اعضای غیرهیات علمی

اعلام نتایج ارزیابی عملکرد سال 95 اعضای غیرهیات علمی بر روی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان قرار گرفته است و جهت مشاهده نتایج ارزیابی خود می توانید 192.168.3.15 مراجعه نمایید. لازم به ذکر است شیوه نامه امتیازات ارزیابی پیوست می باشد که مطالعه دقیق آن قبل از ورود به سامانه پیشنهاد می‌گردد.


دانلود شیوه‌نامه

تعداد مشاهده خبر: (631)
کد خبر: 609
  • اعلام نتایج ارزیابی عملکرد سال 95 اعضای غیرهیات علمی

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات