اخبار

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 11 مرداد 1396 16:02 نمایش: 267 مرتبه
برگزاری دو جلسه مشترک دیگر مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س) و مدیر ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاتب افغانستان

برگزاری دو جلسه مشترک دیگر مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)  و مدیر ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه کاتب افغانستان

پیرو نخستین نشست مرکز با نماینده ریاست دانشگاه کاتب سرکار خانم حسینی برگزار گردید دو جلسه دیگر نیز با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات ارزیابی و برنامه راهبردی دانشگاه، در تاریخ‌های 8/5/96 و 10/5/96 باحضور سرکار خانم ظفری و آقای دکتر محقق مدیران دانشگاه کاتب برگزار گردید. که پس از خیرمقدم، تجربیات موفق مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شد.در جلسه سوم خانم ظفر و آقای محقق سوالات خود را نسبت به جلسه گذشته مطرح نمودند که با مشارکت کلیه همکاران پاسخ داده شد و در ادامه نحوه ارزیابی عمومی واحدها بر اساس وب‌سنجی ارائه گردید.حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات