اخبار
29

ارتقای رتبه ملی و بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س) در رتبه‌بندی 2017 سایماگو

ارتقای رتبه ملی و بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س) در رتبه‌بندی 2017 سایماگو

موسسه رتبه‌بندی سایماگو(SIR)  از سال 2009 ، یکبار در سال به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات علمی- پژوهشی جهان می‌پردازد. این نظام هر بار بیش از 5000 رتبه دانشگاهی ، موسسات دولتی، خصوصی، آموزش عالی و بهداشتی و ... را اعلام می‌کند.

سایماگو توسط یک شاخص ترکیبی که شامل سه مجموعه رتبه‌بندی پژوهشی، نوآوری و تاثیر اجتماعی(وب‌سایت دانشگاه) می‌باشد ارزیابی را انجام ‌میدهد . به اين ترتيب هر يک از اين سه محور در طيفي بين 0 تا 100 ارزش‌گذاري شده و جايگاه دانشگاه‌ها در اين طيف مشخص گرديده است، هر چه به صفر نزديکتر باشد از جايگاه بهتري برخوردارند.

با انتشار جدیدترین رتبه‌بندی سایماگو، دانشگاه الزهرا(س) نسبت به سال گذشته در رتبه جهانی با 22 پله ارتقا، رتبه 635 جهان و در رتبه کشوری با 14 پله ارتقا، رتبه 43 کشور را کسب کرده است. در جداول ذیل علاوه بر رتبه الزهرا(س)، جایگاه آن در محورهای مختلف نظام رتبه‌بندی سایماگو ارائه گردیده است. 

رتبه‌ کشوری و جهانی دانشگاه الزهرا(س) در بین دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته

جایگاه دانشگاه الزهرا(س)  در محورهای رتبه‌بندی سایماگو نسبت به سال گذشته

 

*هر چه هر محور به صفر نزديکتر باشد از جايگاه بهتري برخوردار است.

تعداد مشاهده خبر: (279)
کد خبر: 615
  • ارتقای رتبه ملی و بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س) در رتبه‌بندی 2017 سایماگو

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات