اخبار
01

محرّم، حریم ایمان و حصار قرآن است.

محرّم، حریم ایمان و حصار قرآن است.
تعداد مشاهده خبر: (174)
کد خبر: 620
  • محرّم، حریم ایمان و حصار قرآن است.

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات