اخبار

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 01 مهر 1396 11:35 نمایش: 85 مرتبه
محرّم، حریم ایمان و حصار قرآن است.

محرّم، حریم ایمان و حصار قرآن است.حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات