اخبار
04

برگزاری اولین جلسه کارگروه پژوهش بررسی جایگاه دانشگاه الزهرا(س)

برگزاری اولین جلسه کارگروه پژوهش بررسی جایگاه دانشگاه الزهرا(س)

به دعوت دکتر مرتضی شیری، معاون پژوهشی و فناورآوری دانشگاه الزهرا، اولین جلسه کارگروه پژوهش بررسی جایگاه دانشگاه الزهرا با حضور آقایان دکتر آقامحمدی، دکتر کردبچه و دکتر رضایی شریف آبادی و خانم ها دکتر زهره خسروی، دکتر مهران ، دکتر توسلی و دکتر حناچی از ساعت ۸ صبح روز سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ برگزار شد.

در این جلسه اعضای حاضر پیرامون طرح پیشنهادی معاونت پژوهشی و فناوری جهت ارتقای جایگاه دانشگاه الزهرا به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تعداد مشاهده خبر: (366)
کد خبر: 622
  • برگزاری اولین جلسه کارگروه پژوهش بررسی جایگاه دانشگاه الزهرا(س)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات