اخبار
16

برگزاری دومین جلسه شورای راهبری دانشگاه الزهرا(س)

برگزاری دومین جلسه شورای راهبری دانشگاه الزهرا(س)

دومین جلسه شورای راهبری ارتقاء جایگاه دانشگاه الزهرا در تاریخ 15/07/96 با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید. در این جلسه ضمن مرور مباحث مطرح شده در جلسه قبلی، گزارش کارگروه­های تخصصی آموزش و پژوهش ارائه گردید و اعضای حاضر در جلسه پیرامون مطالب مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند و مقرر گردید در جلسه آتی شورای راهبری راهکارهای عملیاتی پیشنهادات مطرح شده توسط کارگروه­های تخصصی ارائه گردد تا پس از تایید در شورای راهبری، جهت تدوین سازوکارهای قانونی به مراجع ذی­صلاح دانشگاه ارجاع گردد.

دریافت گزارش

تعداد مشاهده خبر: (330)
کد خبر: 623
  • برگزاری دومین جلسه شورای راهبری دانشگاه الزهرا(س)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات