اخبار
30

سومین جلسه شورای راهبری ارتقاء جایگاه دانشگاه الزهرا در تاریخ 96/07/29

سومین جلسه شورای راهبری ارتقاء جایگاه دانشگاه الزهرا در تاریخ 96/07/29

سومین جلسه شورای راهبری ارتقاء جایگاه دانشگاه الزهرا در تاریخ 96/07/29 با حضور اکثریت اعضا تشکیل گردید. در این جلسه طرح ویژه جهت ارتقا رتبه بین المللی دانشگاه الزهرا (گزارش کارگروه­ تخصصی پژوهش) ارائه گردید و اعضای حاضر در جلسه پیرامون مطالب مطرح شده به بحث و تبادل نظر پرداختند. از جمله تصمیمات اخذ شده پیرو جلسه برگزار شده، تدوین سازوکارهای قانونی در قالب آی ین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی می باشد.

 

 

تعداد مشاهده خبر: (422)
کد خبر: 625
  • سومین جلسه شورای راهبری ارتقاء جایگاه دانشگاه الزهرا در تاریخ 96/07/29

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات