اخبار
13

برگزاری جلسه باحضور آقای دکتر رضایی شریف آبادی، ریاست محترم مرکز ارزیابی وپایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

برگزاری جلسه باحضور آقای دکتر رضایی شریف آبادی، ریاست محترم مرکز ارزیابی وپایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

    جلسه ای با حضور آقای دکتر رضایی شریف آبادی درتاريخ ٩٦/٨/٤درشعبه ارومیه برگزار شد. دراین جلسه آقای دکتر رضایی اهداف و عملکرد مرکز ارزیابی پایش و عملکرد دانشگاه را به طور شفاف برای اعضای جلسه توضیح دادند، همچنین  دکتر رضایی به کیفی سازی عملکرد دانشگاه در همه حوزه ها اعم از پژوهشی ،آموزشی، دانشجویی وفرهنگی واجتماعی و.... تاكيد كردند و اهداف اصلی مرکز ارزیابی را در راستای رسیدن به چشم انداز دانشگاه الزهرا تشريح كردند.تعداد مشاهده خبر: (268)
کد خبر: 627
  • برگزاری جلسه باحضور آقای دکتر رضایی شریف آبادی، ریاست محترم مرکز ارزیابی وپایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات