اخبار
15

اولین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا "س"

اولین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا "س"

   اولین جلسه شورای نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت  مورخ 13/8/96برگزار گردید. از موضوعات مهمی که در این جلسه بدان پرداخته شد، بررسی آئین نامه های ابلاغی وزارت علوم شامل " آئین نامه نظام نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، آئین نامه هیات نظارت استانی و آئین نامه تشکیل شورا و مدیریت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت " بود که اعضاء پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداختند و با توجه به برخی از ابهاماتی که در آئین نامه های مذکور وجود داشت ، مقرر گردید در کارگروه تخصصی  میزان نطبیق آئین نامه ها با سایر اسناد بالا دستی تعیین گردد و گزارش آن درجلسه آتی شورا ارائه شود.

صورتجلسه

تعداد مشاهده خبر: (466)
کد خبر: 629
  • اولین جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا "س"

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات