اخبار
30

نشست مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا و دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه سمنان

نشست مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا و دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه سمنان

در این جلسه که مورخ 97/8/30 با حضور جناب آقای دکتر فرهادی مدیر  دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه سمنان در مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا برگزار گردید ابتدا اقای دکتر فرهادی ضمن معرفی دفتر نظارت ارزیابی دانشگاه سمنان هدف از این نشست را اشنایی با فعالیت های حوزه نظارت وارزیابی و استفاده از تجربیات دانشگاه الزهرا در این حوزه بیان نمودند .سپس همکاران مرکز ارزیابی دانشگاه الزهرا به تشریح  تاریخچه شکل گیری این مرکز در دانشگاه الزهرا و نیز فعالیت‌های انجام شده در حوزه نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا  از سال 91 تاکنون پرداختند.


تعداد مشاهده خبر: (170)
کد خبر: 6700
  • نشست مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا و دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه سمنان
  • نشست مشترک مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا و دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه سمنان

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات