اخبار
21

حضور فعال دانشگاه الزهرا در کارگاه آموزشی " آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد"

حضور فعال دانشگاه الزهرا در کارگاه آموزشی " آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد"

در این جلسه که به شیوه مجازی (ویدئو کنفرانس) و به همت مرکز ناتک وزارت علوم برگزار شد، ابتدا دکتر سعدان زکایی ،رئیس مرکز نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم اهمیت و ضرورت مدیریت عملکرد را تبیین نمودند وسپس دکتر مرادی پور نتایج ارزیابی عملکرد سال 96 وزارت علوم را  اعلام نمودند در ادامه سایر اعضای پنل از جمله دکتر آزاده مداحی توضیحاتی پیرامون مزایا و نقاط قوت این نوع ارزیابی ها را که نگاه جامع به عملکرد یک سازمان دارد را بیان نمودند ایشان از شاخص های عمومی به عنوان زیر ساخت های ضروری برای تحقق شاخص های اختصاصی نام بردند، همچنین ایشان ضمن بیان تجربه 5 ساله دانشگاه الزهرا در جشنواره شهید رجایی، تشکیل کارگروه های تخصصی برای بررسی شاخص های عمومی با توجه به ماهیت متفاوت دانشگاه ها در مقایسه با دستگاه های اجرایی را پیشنهاد نمودند.تعداد مشاهده خبر: (132)
کد خبر: 6702
  • حضور فعال دانشگاه الزهرا در کارگاه آموزشی " آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد"
  • حضور فعال دانشگاه الزهرا در کارگاه آموزشی " آشنایی با مدیریت عملکرد و سامانه ارزیابی عملکرد"

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات