اخبار
05

حضور مرکز ارزیابی و پایش عملکرد در جلسه شورای راهبری مدیریت سبز

حضور مرکز ارزیابی و پایش عملکرد در جلسه شورای راهبری مدیریت سبز

دهمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز در راستای ارتقای حوزه مدیریت سبز با حضور اعضای شورا، رئیس و معاون مرکز ارزیابی و پایش عملکرد برگزار گردید. این جلسه در تاریخ 05/10/1397  با ارائه گزارشی از نتایج عملکرد دانشگاه الزهرا در جدیدترین رتبه بندی گرین متریک (2018) شامل امتیازات کسب شده در محورهای زیر ساخت، انرژی، تغییرات اقلیمی،آب، پسماند، حمل و نقل و آموزش برگزار گردید، سپس نقاط قوت، نقاط قابل بهبود، راهکارهای پیشنهادی و در انتها تجربه سایر دانشگاه‌های برتر در سطح ملی و بین المللی توسط مرکز ارزیابی مطرح شد.


تعداد مشاهده خبر: (113)
کد خبر: 6704
  • حضور مرکز ارزیابی و پایش عملکرد در جلسه شورای راهبری مدیریت سبز
  • حضور مرکز ارزیابی و پایش عملکرد در جلسه شورای راهبری مدیریت سبز

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات