اخبار
10

دهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

دهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

دهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 10 بهمن ماه با حضور اعضای شورا تشکیل گردید. در این جلسه از سامانه ارزیابی برنامه عملیاتی که برای نخستین بار توسط مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا طراحی و پیاده سازی شده، رونمایی و سپس گزارش آغاز فرآیند پایش برنامه عملیاتی سال 98-97 ارائه گردید. در ادامه با توجه به دستور جلسه گزارش نتایج پایش و ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحدهای زیرمجموعه و نیز نتایج ارزیابی بر اساس شاخص های KPI ارائه گردید که به دلیل نا تمام ماندن گزارش ادامه بحث و بررسی به جلسه آتی شورا موکول گردید.

صورتجلسه

تعداد مشاهده خبر: (148)
کد خبر: 6706
  • دهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • دهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • دهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • دهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات