اخبار
08

یازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

یازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

یازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 8 اسفند ماه با حضور اعضای شورا تشکیل شد. در این جلسه با توجه به دستور جلسه، ادامه گزارش میزان تحقق برنامه عملیاتی 1397-1396 دانشگاه ارائه گردید و پیرامون آن به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. در این راستا اعضای شورا پیشنهاداتی در زمینه سنجش کیفیت عملکرد دانشگاه ارائه نمودند.

صورتجلسه

تعداد مشاهده خبر: (188)
کد خبر: 6712
  • یازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • یازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • یازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • یازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات