اخبار
15

دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه 14 اردیبهشت ماه با حضور اعضای شورا تشکیل شد. در این جلسه با توجه به دستور جلسه، وضعیت دانشگاه الزهرا در پنج رتبه‌بندی اخیر (آی اس سی، وبومتریکس، تایمز-تاثیر، راوند و تایمز-آسیا) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در این جلسه به بررسی وضعیت پیشین دانشگاه و وضعیت پیش رو برخی شاخص‌های حوزه پژوهش پرداخته شد و در این راستا اعضای شورا پیشنهاداتی در زمینه ارتقا و بهبود رتبه و جایگاه دانشگاه ارائه نمودند.

صورتجلسه

تعداد مشاهده خبر: (117)
کد خبر: 6721
  • دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)
  • دوازدهمین جلسه شورای نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه الزهرا(س)

حق انتشار اطلاعات برای مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.   |  اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات